Disclaimer Aan het up-to-date houden van de gegevens en de foto's op de site www.studiopracht.nl wordt erg veel zorg besteed. Doch niet alleen door technische storingen, wettelijke bepalingen en andere onvoorziene omstandigheden, maar ook door menselijke vergissingen kan de verstrekte informatie onjuist zijn of afwijken. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Zonder schriftelijke toestemming mag geen gebruik worden gemaakt van tekst- en fotomateriaal.

Wij stellen het zeer op prijs dat u bij twijfel ons informeert via het contactformulier of
via telefoon 0511-84 30 89